Vores vikarer

Fagligt stærke vikarer og gode kunder

I Prima Vikar er det vores fornemmeste opgave at tilbyde velkvalificeret personale til hele pleje- og sundhedssektoren på hele Sjælland og tilhørende øer. Vi har gennem mangeårigt samarbejde med vores kunder oparbejdet en stor forståelse for vigtigheden af den hurtige, konkrete tilbagemelding og at have de rette medarbejdere til opgaverne. Vi tilbyder vikarordninger inden for følgende faggrupper:

 • Sygeplejerske
 • Social- og sundhedsassistent
 • Social- og sundshjælper
 • Plejemedhjælper
 • Rengøringsmedhjælper
 • Pædagog
 • Pædagogisk assistent
 • Socialpædagog
 • Pædagogmedhjælper
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Sundhedsfaglig studerende

Prima Vikar består af en solid stab af erfarne vikarer, der hver især har høj faglig stolthed. Det betyder, at alle vores kunders opgaver bliver løst professionelt. Vores vikarer er alle grundigt udvalgt efter faglige kriterier såvel som menneskelige værdier.

Ved at stille krav til os selv og vores vikarer har vi udviklet en imødekommende organisation, hvor vores kunder får opfyldt deres forventninger, og vores vikarer føler sig godt behandlet.

Rekrutteringsforløb

For at blive tilknyttet som vikar hos Prima Vikar skal man have en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse og/eller praktisk erfaring samt en ren straffeattest. Ydermere forventer vi gode dansksproglige færdigheder. For at sikre den personlige og faglige kvalitet hos den enkelte vikar inviteres de til en telefonisk samtale, hvor kvalifikationer samt erfaringsmæssig fundament identificeres.