Try & Hire

I de tilfælde, hvor man som virksomhed ønsker at ansætte en udsendt vikar, er Try & Hire det naturlige aftalegrundlag. Efter en aftalt periode – typisk 13 uger i vikariat –  kan vikaren fastansættes helt uden yderlige omkostninger for brugervirksomheden. Ansættelsen sker efter ordnede forhold og i overensstemmelse med vikarloven. 

Nogle af de umiddelbare fordele ved et Try & Hire-forløb

  • Der er allerede en god vikar som kandidat til stillingen
  • Se vikaren an uden forpligtigelser
  • Undgå fejlansættelser

Anbefaling

For alle parter er det rigtige match i en ansættelse altid vigtig. Derfor har vi forståelse for, at vores kunder og vikarer i visse tilfælde kan have fælles interesse i en fastansættelse. For at udgå misforståelser om aftalegrundlaget opfordrer vi alle parter til en åben dialog – ikke mindst af respekt for vikarens situation og af hensyn til det videre karriereforløb. Vi bidrager altid til et positivt forløb om, hvordan vikaren bedst kan overgå til fastansættelse.