Specialteams i psykiatrien

En stor del af vores vikarkorps indenfor grupperne social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker har supplerende erfaring og er således rustet til at varetage opgaver i psykiatriske specialteams, på centre og bo-enheder.

De vikarer, der anvises til specialteams, har en særlig faglig interesse for området og har en robusthed og den adfærd, der kræves for at kunne håndtere borgere med særlige behov. De er vant til at være særligt skærpede i deres observationer og forstår vigtigheden af en omhyggelig rapportering til teamet og den ansvarlige leder.

Til specialteams i psykiatrien dækker Prima Vikar vagter dag, aften og nat.