Personligt engagement

Hver dag bidrager vi og vores medarbejdere til, at vores kunder til fulde kan leve op til det serviceniveau og de forpligtigelser, som borgerne forventer. Vores ønske er at levere den bedste service til vores kunder og borgerne i sundhedssektoren. Det, mener vi, bedst kan udføres i et koncept, hvor der gives rum til det personlige engagement og hjertevarme. Vi bestræber os derfor på, at vores vikarer altid leverer:

  • Fokus på service til vores kunder og den enkelte borger
  • Personlig service og kvalitet i udførelsen, der giver den bedste oplevelse

Et stærkt personligt engagement hos alle i Prima Vikar kommer blandt andet til udtryk i:

  • Personlig tildeling af vagttilbud
  • Personligt engagement i opgaveløsning hos borgerne
  • Personlig vejledning i udvikling af kompetencer
  • Personlig daglig kontakt mellem planlægger og booker
  • Personlig opfølgning på vagtforløb
  • Personlig håndtering af kritiske situationer


Det rigtige match

I hele opgaveløsningen har vi fokus på at levere et højt serviceniveau – fra vagten bestilles til, at vikaren møder op hos kunden. Vi lægger derfor stor vægt på, at vores vikarer besidder de kompetencer, der efterspørges hos kunden. Vores indgående kendskab og den personlige relation til vores vikarer og kunder skaber fundamentet for kontinuitet og det bedste match mellem vikar, kunde og borger.