Håndtering af medier/presse

For at undgå misforståelser og brud på tavshedspligten skal der ved enhver henvendelse fra pressen henvises til Prima Vikars adm. direktør Hanne Marvin Jørgensen, som derefter tager stilling til det videre forløb. Hvis du får en telefonisk eller personlig henvendelse fra pressen, så vær høflig og svar: ”Vi kan desværre ikke udtale os grundet tavshedspligt.” [...]

Håndtering af medier/presse

Du må ikke udtale dig til medier eller presse vedrørende din funktion hos Prima Vikar. Bliver du – enten på selve vagten eller på andet tidspunkt – kontaktet af en journalist eller lignende, skal du henvise til  Prima Vikars administrerende direktør, Hanne Marvin Jørgensen. Hanne kan kontaktes med nedenstående oplysninger. Telfon: 40 20 33 24 [...]

Mobiltelefon

Husk at sætte din mobiltelefon på lydløs, når du er på arbejde. Det er ikke tilladt at benytte sin telefon, mens du er på vagt.

Akut afbrydelse af arbejdet

Hvis du har brug for at gå akut i din arbejdstid, er der en forventning om, at du efterfølgende vender tilbage til kunden og genoptager dit arbejde. Kan du mod forventning ikke genoptage arbejdet, skal du sygemeldes – se afsnit om sygemelding i denne håndbog. I dette tilfælde vil du kun blive aflønnet for den [...]

Aflysning af vagt

Kunden har mulighed for at afbestille din vagt, indtil 4 timer før vagtstart. Det er derfor meget vigtigt, at vi kan komme i kontakt med dig i forbindelse med eventuelle ændringer eller aflysninger. Du må aldrig forlade en vagt hos en kunde før tid uden at have kontaktet os først. Dette gælder også, hvis de [...]

Overarbejde

I tilfælde af overarbejde er det vigtigt, at du noterer dig navnet på den medarbejder, som du har aftalt overarbejdet med. Derefter skal du ringe til os eller sende en mail, hvor du giver os besked.

Frokostpause

De fleste steder er der frokost inkluderet i arbejdstiden. Det betyder, at du skal ind på institutionen og holde frokost. Du skal med andre ord følge kundens regler på området.

Beklædning

Vi vil gerne vise og signalere, at vi leverer ydelser af højeste kvalitet. Derfor vil vi gerne omgås borgeren kompetent, ansvarsbevidst og med respekt. Hvis der hos kunden er uniform til rådighed, skal du møde omklædt på afdelingen til den bookede tid. Hvis du er i tvivl – så spørg bookingkonsulenten hos os. Hvis kunden [...]

Hånd- og hårhygiejne

God hygiejne er et fælles ansvar og noget, vi tager meget alvorligt i Prima Vikar. Derfor følger vi også alle gældende retningslinjer og anbefalinger fra bl.a. Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. For at forebygge sygdom og spredning af bakterier skal hænderne vaskes eller desinficeres før og efter besøg hos borgerne. Langt hår skal være sat [...]

Alkohol

Det er ikke tilladt at møde påvirket og/eller lugtende af alkohol. Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden.