Timesedler

Vi bruger elektroniske timesedler, hvilket betyder, at du, efter endt vagt, skal godkende vagten i vores app eller på dit vikarlogin. Afviger din vagt fra det oprindeligt aftalte, skal du huske at indberette dette til os, så vi er sikre på, at du får den rigtige løn. Skulle du have spørgsmål, problemer eller andet, som [...]

Din kalender

Vi beder dig sørge for, at din kalender altid er ajourført. Dine vagtønsker er vores vigtigste arbejdsredskab. Derfor er det MEGET vigtigt, at vi kender dine ønsker frem i tiden, herunder også dine ønsker til fridage og ferieplanlægning.

Forsinkelse og udeblivelse ved vagter

Skulle du blive forsinket op til eller i forbindelse med en vagt, skal du altid kontakte os hurtigt muligt, så vi kan give kunden besked. Udebliver du fra en vagt, som du allerede har accepteret, ophører vores samarbejde øjeblikkeligt. Dette er dog ikke tilfældet, hvis der ligger en alvorlig grund bag udeblivelsen, og hvis du [...]

Ophør af samarbejdet

Ophør kan ske gensidigt uden varsel. Du kan vælge at melde dig passiv for en periode. Hvis du vil holde op som vikar, vil vi meget gerne kende begrundelsen for din beslutning.

Telefontider/åbningstider

Prima Vikar har åbent ved telefonerne alle dage året rundt fra kl. 6-24. Telefonen er kun åben for akutte henvendelser i tidsrummene kl. 6-8:30 og 16-24. Du kan ikke sende sms’er til vores hovednummer 50 20 30 40 – det er kun muligt at besvare de sms’er, vi sender til dig. Vi er på vores kontor i [...]

Sygdom

Kan du ikke møde på arbejde på grund af sygdom, bedes du meddele det hurtigst muligt, så vi har mulighed for at dække vagten med en anden vikar. Vi kontakter og giver besked til kunden, så det skal du ikke bekymre dig om. Prima Vikar har åbent ved telefonerne alle dage året rundt fra klokken [...]