Vi skal være en løsningsorienteret formidler af vikariater til fælles gavn for vores kunder, vikarer og virksomheden. Med kompetente vikarer skal vi sikre målsætningen om et højt serviceniveau, og at kunden kan opfylde sine forpligtigelser over for borgerne.

Etisk kodeks:

  • Udvise et oprigtigt personligt engagement
  • Være troværdig i vores kommunikation
  • Skabe et miljø, som motiverer til faglighed
  • Være til rådighed med en løsning, når kunden har et behov
  • Være loyale overfor vores vikarer, kunder og deres medarbejdere

Værdier:

  • Respekt og anerkendelse for arbejdet med mennesker
  • God service og veludført arbejde gør en forskel for borgeren
  • Oprigtig empati for mennesker, der har behov for hjælp, støtte og omsorg