Vi bruger elektroniske timesedler, hvilket betyder, at du, efter endt vagt, skal godkende vagten i vores app eller på dit vikarlogin.

Afviger din vagt fra det oprindeligt aftalte, skal du huske at indberette dette til os, så vi er sikre på, at du får den rigtige løn.

Skulle du have spørgsmål, problemer eller andet, som du gerne vil drøfte med os, er du også altid velkommen til at ringe i vores kontortid.