Løn og pension

Prima Vikar følger den til enhver tid gældende overenskomst mellem FOA/DSR og Dansk Erhverv.