Hvis du som vikar er udsat for skade eller uheld, er du omfattet af kundens forsikring. Er skaden sket, er det vigtigt, at du underretter kunden med det samme.

Ved arbejdsskade er det vigtigt, at du sammen med kunden udarbejder en skadesanmeldelse og efterfølgende giver Prima Vikar besked.

Kører du i din egen bil og får en skade på denne, skal din egen forsikring dække.