Skulle du efter aftale med kunden blive bedt om at køre i egen bil, skal du udfylde formularen, som finder gennem nedenstående link. Formularen skal udfyldes med specifikation af hele ruten, du har kørt for kunden.

Den skal indsendes til kontakt@sundvikar.dk som vedhæftet fil eller et foto, så den er os i hænde senest mandag kl. 12.00 i lige uger.

Skema til tjenestekørsel