Håndtering af medier/presse

For at undgå misforståelser og brud på tavshedspligten skal der ved enhver henvendelse fra pressen henvises til Prima Vikars adm. direktør Hanne Marvin Jørgensen, som derefter tager stilling til det videre forløb. Hvis du får en telefonisk eller personlig henvendelse fra pressen, så vær høflig og svar: ”Vi kan desværre ikke udtale os grundet tavshedspligt.” [...]

Håndtering af medier/presse

Du må ikke udtale dig til medier eller presse vedrørende din funktion hos Prima Vikar. Bliver du – enten på selve vagten eller på andet tidspunkt – kontaktet af en journalist eller lignende, skal du henvise til  Prima Vikars administrerende direktør, Hanne Marvin Jørgensen. Hanne kan kontaktes med nedenstående oplysninger. Telfon: 40 20 33 24 [...]

60-dages-reglen

60-dages-reglen 60-dages reglen kan være relevant for dig, som måske tager mange vagter samme sted. Du er berettiget til kørselsgodtgørelse, hvor 60-dages reglen er en begrænsening. Reglen betyder, at du kan få skattefri kørselsgodtgørelse for 60 arbejdsdage til og fra samme arbejdssted. På dag 61 bliver du ramt af 60-dages reglen og vil blive beskattet [...]

Timesedler

Vi bruger elektroniske timesedler, hvilket betyder, at du, efter endt vagt, skal godkende vagten i vores app eller på dit vikarlogin. Afviger din vagt fra det oprindeligt aftalte, skal du huske at indberette dette til os, så vi er sikre på, at du får den rigtige løn. Skulle du have spørgsmål, problemer eller andet, som [...]

Mobiltelefon

Husk at sætte din mobiltelefon på lydløs, når du er på arbejde. Det er ikke tilladt at benytte sin telefon, mens du er på vagt.

App og vikarlogin

Via vores online-system og Prime Vikar-appen har du mulighed for at ajourføre din kalender, ønske og booke vagter, se din historik, se dine lønsedler og godkende dine vagter. Dit login er din e-mail (brugernavn), og adgangskoden er dit eget personlige login, som kun du kender. Det er vigtigt, at du altid har din kalender opdateret, [...]

Tryk “vis interesse”

Vi anbefaler på det kraftigste, at du selv booker dig ind på dine vagter. Det er både nemt og hurtigt og gøres via SundVikar-appen. Det eneste, du skal gøre, er at trykke “vis interesse” på den vagt, du godt kunne tænke dig.   Efter kort tid vil du modtage en bekræftelse på, at du nu har fået vagten. Det [...]

Akut afbrydelse af arbejdet

Hvis du har brug for at gå akut i din arbejdstid, er der en forventning om, at du efterfølgende vender tilbage til kunden og genoptager dit arbejde. Kan du mod forventning ikke genoptage arbejdet, skal du sygemeldes – se afsnit om sygemelding i denne håndbog. I dette tilfælde vil du kun blive aflønnet for den [...]

Aflysning af vagt

Kunden har mulighed for at afbestille din vagt, indtil 4 timer før vagtstart. Det er derfor meget vigtigt, at vi kan komme i kontakt med dig i forbindelse med eventuelle ændringer eller aflysninger. Du må aldrig forlade en vagt hos en kunde før tid uden at have kontaktet os først. Dette gælder også, hvis de [...]

Din kalender

Vi beder dig sørge for, at din kalender altid er ajourført. Dine vagtønsker er vores vigtigste arbejdsredskab. Derfor er det MEGET vigtigt, at vi kender dine ønsker frem i tiden, herunder også dine ønsker til fridage og ferieplanlægning.