Try & Hire

I de tilfælde hvor man som brugervirksomhed ønsker at ansætte en udsendt vikar, er Try & Hire det naturlige aftalegrundlag. Efter en aftalt periode typisk 13 uger i vikariat kan vikaren fastansættes helt uden yderlige omkostninger for brugervirksomheden. Ansættelsen sker efter ordnede forhold og i overensstemmelse med vikarloven. 

Nogle af de umiddelbare fordele ved et Try & Hire forløb

  • Der er allerede en god vikar som kandidat til stillingen
  • Se vikaren an uden forpligtigelser.
  • Undgå fejlansættelser.
  • Er fritstillet hvis forudsætninger ændres.

Anbefaling

For alle parter er det rigtige match i en ansættelse altid vigtig. Derfor har vi forståelse for, at vores kunder og vikarer i visse tilfælde kan have fælles interesse i en fastansættelse. For at udgå misforståelser om aftalegrundlaget, opfordrer vi alle parter til en åben dialog. Ikke mindst af respekt for vikarens situation og hensyn til det videre karriereforløb. Vi bidrager altid til et positivt forløb om hvordan vikaren bedst kan overgå til fastansættelse.