Del af arbejdsmarkedet

En naturlig del af arbejdsmarkedet

Vi ser os selv som en naturlig del af arbejdsmarkedet og derfor har vi forståelse for, at vores kunder og vikarer i visse tilfælde kan have fælles interesse i en fastansættelse. I de situationer opfordrer vi alle parter til en åben dialog i starten af forløbet med henblik på en aftale om, hvordan vikaren kan overgå til fastansættelse.

Hvis en fastansættelse sker uden forudgående aftale med os, kan vi, som vikarbureau, være berettiget til et rekrutteringshonorar til dækning af vores rekrutterings- og ansættelsesomkostninger.

For at undgå misforståelser og ikke mindst af hensyn til vikarens videre karriereforløb bidrager vi altid til et positivt forløb i disse situationer.